CHAU GONGS

3" Chau

7" Chau

10" Chau

12" Chau

14" Chau

15" Chau

16" Chau

18" Chau

20" Chau

22" Chau

24" Chau

26" Chau

28" Chau

30" Chau

32" Chau

34" Chau

36" Chau

40" Chau

50" Chau

WIND GONGS

7" Wind

8" Wind

10" Wind

12" Wind

14" Wind

16" Wind

18" Wind

20" Wind

22" Wind

28" Wind

40" Wind

SPECIALTY GONGS COMING SOON

7" Bao

8" Bao

10" Bao

12"  Bao

14"  Bao

16"  Bao

18"  Bao

20"  Bao

22"  Bao

12"  Tiger

13"  Tiger

14"  Tiger

15"  Tiger

10" Pasi

12" Pasi

15"  Pasi

10" Opera

11" Opera

12"  Opera

8" Opera

9" Opera

8"  Ma

10" Chung

12" Chung

14" Chung

16" Chung

18" Chung

6" Jing

7" Jing

7.5" Jing

7.5" School Bell

13" Se

14" Se

14" Heng

Peng Li

10" Jia Guan

7" Man Da

4" Yun

5" Yin-Shou

7" Dan Da

7.5" Dan Da

 

 

© Copyright 2016 Wuhan Cymbals and Gongs