CRASHES

13" Crash

13" Crash Medium Thin

13" Crash Thin

14" Crash

14" Crash Medium Thin

14" Crash Thin

15" Crash

15" Crash Medium Thin

15" Crash Thin

16" Crash

16" Crash Medium Thin

16" Crash Thin

17" Crash

17" Crash Medium Thin

17" Crash Thin

19" Crash

18" Crash Medium Thin

18" Crash Thin

19" Crash Medium Thin

19" Crash Thin

SPLASHES

6" Splash

8" Splash

10" Splash

11" Splash

12" Splash

HI HATS

10" Hi Hats

13" Hi Hats

14" Hi Hats

CRASH RIDES

18" Crash Ride

20" Crash Ride Medium Thin

21" Crash Ride Medium Thin

22" Crash Ride Medium Thin

20" Crash Ride Thin

21" Crash Ride Thin

22" Crash Ride Thin

RIDES

20" Ride Heavy

20" Ride Heavy with Rivets

20" Ride Medium

22" Ride Medium

20" Ride Medium with Rivets

20" Ride Medium Heavy

21" Ride Medium Heavy

20" Ride Medium Heavy with Rivets

21" Ride Medium Heavy with Rivets

SPECIAL EFFECTS CYMBALS

6" Bell

8" Bell

16" Linear Smash

17" Linear Smash

18" Linear Smash

19" Linear Smash

WUX11 Smasher

WUX13 Smasher

WUX15 Smasher

11" Linear

13" Linear

15" Linear

China Splash

13.5" Tian Jin Cymbal

22" He Nan Cymbal

457 SERIES

8" 457 Splash

10" 457 Splash

12" 457 Splash

13" 457 Hi Hats

14" 457 Hi Hats

14" 457 Crash

16" 457 Crash

18" 457 Crash Ride

20" 457 Ride

457 ROCK SERIES

8" 457 Rock Splash

10" 457 Rock Splash

12" 457 Rock Splash

13" 457 Rock Hi Hats

14" 457 Rock Hi Hats

14" 457 Rock Crash

16" 457 Rock Crash

18" 457 Rock Crash Ride

20" 457 Rock Ride

457 HEAVY METAL SERIES

14" 457 Heavy Metal Hi Hats

16" 457 Heavy Metal Crash

20" 457 Heavy Metal Ride

BAG AND BOX SETS

457 Traditional Box Set

457 Heavy Metal Box Set

457 Rock Box Set

WUHAN Traditional Bag Set

 

 

© Copyright 2016 Wuhan Cymbals and Gongs